Părerea lui Oliviu Crâznic despre „Floarea de Loldilal”…

 … extrasă din revista Anticipaţia nr.11